DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Hållbar utveckling och klimat

Social och ekonomisk utveckling, som gynnar alla, är en förutsättning för bestående världsfred. Denna koppling erkänns i FN-stadgan. Utifrån stadgan ska FN främja högre levnadsstandard, full sysselsättning och ekonomiskt och socialt framåtskridande.

Idag inkluderar FNs arbete med social och ekonomisk utveckling för fattigdomsbekämpning, även ett miljö och klimatperspektiv - hållbar utveckling. FNs arbete för hållbar utveckling består av tre dimensioner: Miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

FNs olika program har som mål att förbättra levnadsvillkoren för alla människor. Därför används större delen av FNs resurser till dessa program och andra åtgärder.

Hållbar utveckling per ämne

Bistånds- och utvecklingsfrågor

UNDP - United Nations Development Programme - FNs utvecklingsprogram är FN-organisationens centrala fond för finansiering av hela systemets bistånds- och utvecklingsfrågor.

Fördelning av resurserna

Resurserna ska vara frivilliga och fördelas på de FN-organ som i samverkan med mottagarländerna genomför UNDPs projekt. Detta omfattar fonder, program, enheter och organ, samt kommissioner inom FN-systemet

Regionalt ekonomiskt samarbete och utveckling

Inom FN spelar de regionala ekonomiska kommissionerna en viktig roll för att sammanställa information om den ekonomiska utvecklingen i varje världsdel. Under ECOSOC sorterar fem regionala kommissioner med uppgift att stödja och samordna det ekonomiska och sociala arbetet i de olika världsdelarna.

 • ECA - Ekonomiska kommissionen för Afrika
 • ECE - Ekonomiska kommissionen för Europa
 • ECLAC - Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien
 • ESCAP - Ekonomiska och sociala kommissionen för Asien och Stilla havet
 • ESCWA - Ekonomiska och sociala kommissionen för Västasien

Mer om FN, hållbar utveckling och klimatfrågor

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress