DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Familjefrågor

Sedan början av 1980-talet har generalförsamlingen, ECOSOC och Kommissionen för social utveckling (CSD) undersökt och arbetat med familjefrågor.

FNs arbete med familjefrågor

Internationella familjeåret - International Year of the Family (IYF)

Generalförsamlingen proklamerade 1994 som det internationella familjeåret. Temat var Familj: resurser och ansvar i en föränderlig värld.

Målet med familjeåret var

 • att stärka det internationella samarbetet i familjefrågor.
 • att uppmärksamma familjens betydelse för det sociala nätverket i varje land.

DESA - DISD

För familjefrågor inom FN-systemet ansvarar Division for Inclusive Social Development (DISD), en del av Department of Economic and Social Affairs (DESA). Fokus är på att höja medvetenheten om familjens betydelse i det internationella arbetet.

FNs fond för familjefrågor

FN:s fond för familjefrågor - United Nations Trust Fund on Family Activities ger stöd till program som främjar familjens situation.

Mer om FN och familjefrågor

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress