DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Om DagDok

DagDok skapades 2003 av Gunnel Torén, tidigare FN-bibliotekarie, för Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Copyright © 2003-2013, Gunnel Torén, Dag Hammarskjöldbiblioteket, Uppsala universitetsbibliotek.
Copyright © 2014- och ansvarig utgivare: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek.

Bildmaterialet är hämtat med särskilt tillstånd från United Nations Photo Library, News and Media Section, Department of Public Information, New York, United Nations, som innehar alla upphovsrättigheter.

Vid nyttjande av databasen erinras om Lagen om upphovsrätt för konstnärliga och litterära verk, § 49, SFS 1960:729.

DagDok - din guide till FN-dokumentationen

DagDok är en samlad ingång till FN och FNs dokumentation.

DagDok är Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets guide till FN-dokumentationen. Dess syfte är att hjälpa dig att hitta FN-rapporter och dokument, samt bakgrundsinformation om FNs verksamhet.

DagDok innehåller en genomgång av hela FNs organisation med dess huvudorgan, underorgan och fackorgan. Varje sida ger en kortfattad bakgrundsinformation samt länkar till olika typer av resurser där du kan hitta FN-dokument eller -publikationer, antingen som fulltext eller som bibliografisk information.

I DagDok kan du även söka information via FNs viktigaste verksamhetsområden. Här hittar du tips på länkar till grundläggande dokument och rapporter samt ämnesportaler och specialdatabaser specifikt för varje ämnesområde.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ingår i ett världsomspännande nätverk av depåbibliotek för FN-material som erbjuder alla gratis tillgång till FNs dokument, rapporter, böcker och andra tryckta och elektroniska källor. Detta i enlighet med den demokratiska princip som Förenta Nationerna deklarerar, att information om dess verksamhet ska nå ut till alla medlemsländer. Biblioteket är med sin samling Nordens största FN-bibliotek, i vilken FN-dokument i tryckt form för perioden 1946-2010 ingår, samt tillgång till elektroniska och tryckta resurser för senare tid.

FN-arkivet (Ladda ned förteckning, pdf 3,4 MB) Pdf, 3 MB.. Den fullständiga dokumentationen i tryckt form från FNs startår fram till 1992.

Ett bibliotek i Dag Hammarskjölds anda : en historisk bakgrund Pdf, 4 MB. av Bo Wirmark (2013). Reviderad utgåva 2019. En kort översikt om biblioteket och dess tillkomst och historia.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress