DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Internationella domstolen

Internationella domstolen - International Court of Justice (ICJ) - är FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut. Internationella domstolen har sitt säte i Haag och är det enda av FN:s huvudorgan som ligger utanför FN-högkvarteret i New York.

Domstolens funktioner

Domstolen har två huvudsakliga funktioner:

 1. Domstolen behandlar mål mellan stater, inte mellan enskilda människor. Detta fastslås i dess stadga, artikel 34 (1). När en stat samtyckt till att låta domstolen avgöra en tvist har den också förbundit sig att lyda domstolens beslut.
 2. Domstolen fungerar även som ett rådgivande organ. FN-organen och olika internationella organisationer kan begära yttrande från domstolen i juridiska spörsmål.

Uppbyggnad

I domstolen arbetar 15 domare från olika delar av världen. Generalförsamlingen och säkerhetsrådet utser domarna för en period av nio år.

Vart tredje år väljs fem domare. De väljs i egenskap av framstående jurister och inte som representanter för sina länder.

Arbetsformer

Domstolen samlas vanligen till plenarmöten men den kan också bilda mindre enheter, så kallade kammare, om parterna så önskar. Domslut från sådana kammare övervägs och avgörs av domstolen i sin helhet. Domstolens beslut är bindande för parterna.

Hitta dokumentation från ICJ

Internationella domstolens. Information om domstolens uppbyggnad och sammansättning med biografier över tjänstgörande domare, information om pågående fall samt en lista över samtliga domar sedan 1946 med kort resumé.

Litteratur

Mer om Internationella Domstolen i Dag Hammarskjöld library (New York) forskningsguide.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress