DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Internationell rätt

Förenta Nationerna har till uppgift att på ett fredligt sätt lösa internationella konflikter. Internationella domstolen är dess viktigaste juridiska organ.

Internationell rätt per ämne

FNs uppdrag

FN ska i enlighet med den första artikeln i Förenta Nationernas stadga "tillrättalägga eller lösa internationella tvister eller saklägen, som kunna leda till fredsbrott." Detta ska ske

 • genom fredliga medel
 • i överensstämmelse med rättvisan
 • i överensstämmelse med den internationella rättens principer.

Generalförsamlingen har rätt att inrätta underorgan för att utföra dessa funktioner. Rapporterna från underorganen behandlas i Sjätte utskottet (Sixth Committee), vilken rekommenderar åtgärder som generalförsamlingen bör vidta.

Internationella domstolen (ICJ)

Internationella domstolen grundades 1946 för att tjänstgöra som FNs huvudsakliga juridiska organ. Domstolen hjälper stater att lösa juridiska tvister och har gett viktiga råd om rättsliga aspekter på åtgärder av FN.

FNs arbete inom internationell rätt

En stor del av den politiska processen i FN består i att etablera eller utvidga internationella lagar, regler och normer över alla aktivitetsområden. Man har bland annat gett betydelsefulla bidrag till en utvidgning av regelverket för staters förhållande till varandra genom kodifiering och utveckling av folkrätten.

Genom FN har initiativ tagits till hundratals internationella konventioner och fördrag. Det omfattar allt från avtal som reglerar diplomatiska relationer och internationell handel till sådana som skyddar miljön och försvarar mänskliga rättigheter. Dessa fördrag är bindande för de länder som skriver under dem.

Fler juridiska frågor inom FN

En av Förenta Nationernas grundprinciper är upprätthållande av respekten för den internationella rättsordningen. Det finns således ytterligare en mängd ämnesområden som är relevanta för FN-organisationens juridiska arbete. Exempel:

Mer om FN och internationel rätt

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress