DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

UNESCO

Stadgan för UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, utarbetades vid en konferens i London 1945 och organisationen började verka året därpå. UNESCO har sin bas i Paris, men finns på flertalet platser runt om i världen.

Verksamhet

Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för fred genom internationellt samarbete inom

 1. utbildning
 2. vetenskap
 3. kultur
 4. media.

Arbetsfältet är brett och omfattar bland annat

 • alfabetiseringskampanjer
 • utbildningsprogram
 • bevarande av världens kulturarv
 • stöd till konstnärlig verksamhet och kommunikationsutveckling
 • studier av människan och miljön.

Organisationen försöker att skapa nätverk med informationsutbyte genom ett stort antal möten och konferenser. Genom studier och forskning sprids erfarenheter mellan medlemsländerna. UNESCO upprättar även konventioner och deklarationer.

Struktur

Generalkonferensen, som sammanträder vartannat år med representanter för samtliga medlemsländer, är UNESCOs högsta beslutande organ. Den fastställer program och budget samt väljer generaldirektör och en styrelse som består av representanter från 58 medlemsländer valda på geografiska grunder.

Rådet övervakar genomförandet av de beslut som fattats av generalkonferensen.

Sekretariatet är det verkställande organet och leds av en generaldirektör.

UNESCO är det enda FN-organet som har ett system med nationella kommissioner i 194 medlemsländer och ett antal associerade stater.

Mer om UNESCO

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress