DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Humanitära insatser

När ett land utsätts för krig, svält och naturkatastrofer, hjälper FN med humanitärt bistånd framför allt genom ett antal operativa organ. FN fungerar också som en katalysator för insatser, som görs genom regeringar, mellanstatliga humanitära organisationer och icke-statliga organisationer, så kallade NGO:er.

FN-systemets humanitära insatser består inte enbart av kortsiktig katastrofhjälp utan också av insatser för långsiktig återuppbyggnad och utveckling.

En grundläggande resolution om principerna för FNs humanitära insatser och katastrofbistånd togs av generalförsamlingen 1991:

Strengthening of coordination of humanitarian emergency assistance of the United Nations, A/RES/46/182

Humanitära insatser per ämne

FN-enheter med huvudsakligt ansvar för att leverera humanitärt bistånd

FN-organ

Svensk benämning

Humanitär insats

Relaterad sida i DagDok

FAO

FNs livsmedels- och jordbruksorganisation

Bistår med mat.

FAO

OCHA

FNs kontor för samordning av humanitära insatser


OCHA

UNDP

FNs utvecklingsprogram

Samordnar på nationell nivå.

UNDP

UNFPA

FNs befolkningsfond

Stöttar kvinnor och flickor

UNFPA

UNHCR

FNs flyktingorgan

Hjälper flyktingar.

UNHCR

UNICEF

FNs barnfond

Hjälper barn.

UNICEF

UN RCO

UN Resident Coordinators

Samordnar på nationell nivå.

-

UNRWA

FNs hjälporganisation för palestinaflyktingar

Hjälper flyktingar.

UNRWA

WFP

Världslivsmedelsprogrammet

Bistår med mat.

WFP

WHO

Världshälsoorganisationen

Hjälper sjuka.

WHO

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress