DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

UNDP

UNDP - United Nations Development Programme - är FNs största program för bistånd och hållbar utveckling med ett samordnande ansvar inom FN. UNDP har huvudkontor i New York och representation i ca 170 länder och regioner.

FNs millenniemål

UNDP samordnade och övervakade uppföljningen av FNs millenniemål - Millennium Development Goals (MDGs). De åtta mätbara målen sträckte sig från att halvera den extrema fattigdomen till att stoppa spridningen av hiv/aids, samt att ge alla grundskoleutbildning. Millenniemålen antogs av 189 stats- och regeringschefer vid millennietoppmötet år 2000 med slutdatumet 2015.

FNs globala mål för hållbar utveckling

I september 2015 antog FN en ny utvecklingsagenda, Sustainable Development Goals (SDG:s). De globala målen för hållbar utveckling (Global Goals) består av 17 mål och 169 delmål med fokus på fattigdom, jämställdhet och orättvisor, samt klimatfrågan. Agendan antogs av 193 länder och löper fram till 2030. UNDP har ett fortsatt viktigt uppdrag att följa staternas arbete med implettering av målen.

Mer om UNDP

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress