DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

FN-bibliotek och informationscentra

Förenta nationerna deklarerar som demokratisk princip att information om dess verksamhet ska nå ut till alla medlemsländer. Därför finns flera FN-bibliotek och informationscentra inrättade runt om i världen.

FN-organisationens centrala bibliotek

Ända sedan FNs början har FN-biblioteken tillhandahållit informationsservice åt FNs sekretariat, de permanenta beskickningarna och till allmänheten.

FN-organisationens huvudbibliotek är Dag Hammarskjöld Library, New York (UNHQ) och Library of the United Nations Office at Geneva (UNOG). I Génève finns även ett arkiv för Nationernas Förbund.

I Afrika, Asien, Europa och Latinamerika finns ytterligare ett antal FN-bibliotek.

Depåbibliotek

Genom ett världsomspännande nät av depåbibliotek erbjuds alla FN-medlemmar gratis tillgång till dokument, rapporter, böcker och andra tryckta och elektroniska källor.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är en del av Uppsala univeristetsbibliotek och är Nordens största depåbibliotek för Förenta Nationerna. Här finns en komplett samling FN-dokument i tryckt form för perioden 1946-1992, samt tillgång till elektroniska och tryckta resurser för senare tid.

Övriga depåbibliotek för FN i Sverige

Förutom Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Uppsala så finns samlingar med FN-dokument även i följande bibliotek:

Informationscentra

Regionala informationscentra är upprättade i de olika världsdelarna. Det regionala kontoret för Västeuropa finns i Bryssel - Förenta Nationernas regionala informationskontor för Västeuropa - UNRIC - med tillgång till svensktalande informationsspecialister. Även webbplatsen informerar på svenska.

FN-förbund

Svenska FN-förbundet är en organisation som sprider kunskap om FN i Sverige. Det finns ett hundratal FN-förbund i världen som ingår i World Federation of United Nations Associations - WFUNA. Både WFUNA och Svenska FN-förbundet har konsultativ status i ECOSOC, enligt dokumentet List of non-governmental organizations in consultative status with the Economic and Social Council, 2008.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress