DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

WHO

Världshälsoorganisationen - World Health Organization, WHO - grundades 1948. WHOs huvudkontor finns i Genève.

Verksamhet

WHO har två huvudfunktioner:

 1. att leda och samordna internationellt hälsoarbete
 2. att genom olika former av tekniskt samarbete stödja medlemsländernas arbete för bättre hälsa.

Begreppet hälsa definieras i WHOs stadga som "inte bara frånvaron av sjukdom och skada, utan också som ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande".

WHO arbetar för att

 • bekämpa sjukdomar, särskilt vissa infektionssjukdomar
 • övervaka utbrott av smittsamma sjukdomar
 • främja den allmänna hälsan i världen
 • bedriva forskning
 • stödja utbildning inom hälsa
 • stödja förbättring av hälso-och sjukvårdssystemen i medlemsländerna.

Struktur

Världshälsoförsamlingen är WHOs högsta beslutande organ. Den består av ombud för alla medlemsländerna och sammanträder varje år, då man utser organisationens styrelse och generaldirektör. Församlingen godkänner också budget och agenda för följande period.

Exekutivrådet underlättar arbetet i Världshälsoförsamlingen genom att sätta agendan, förbereda resolutioner och ge råd.

Sekretariatet, som leds av generaldirektören, är WHOs administrativa centrum. WHO har dock en decentraliserad uppbyggnad, där medlemsländerna är indelade i sex geografiska regioner med ett relativt självständigt regionalkontor:

 • WHO Eastern Mediterranean Region
 • WHO European Region
 • WHO Headquarters
 • WHO Region of the Americas
 • WHO South-East Asia Region
 • WHO Western Pacific Region

I de flesta utvecklingsländer finns även en landrepresentant. Den decentraliserade organisationen ska främja ett nära samarbete med medlemsländerna och ge större utrymme för regionernas specifika behov.

Mer om WHO

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress