DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Kvinnor i väpnade konflikter

I en krigssituation är kvinnor och unga flickor särskilt utsatta för skändningar och grymheter. Ofattbart våld kännetecknar övergreppen i väpnade konflikter, där kvinnor systematiskt våldtas och stympas som en del av krigföringen. Det är inte ovanligt att övergreppen sedan fortsätter i hemmen, när soldaterna återvänder.

Specialrapportör som bevakar våld mot kvinnor

1994 utsåg FNs kommission för mänskliga rättigheter en specialrapportör för att bevaka våld mot kvinnor - Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences. Rapportören sammanställer regelbundet rapporter och tematiska årsrapporter. Rapporterna granskas av FNs människorättsråd.

Sexuellt våld i väpnade konflikter

Den internationella brottmålsdomstolen har som princip i sina stadgar, antagna 1998 - Rome Statute of the International Criminal Court - fastslagit att våldtäkt och könsrelaterat våld är brott mot mänskligheten och ska betecknas som krigsförbrytelser.

Generalsekreteraren har utsett en särskild representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter - Special Representative on Sexual Violence in Conflict.

Rapporten 'Women, war and peace'

Women, war and peace är en oberoende utredning om kvinnor, krig och fred utförd av Elisabeth Rehn och Ellen Johnson Sirleaf. De två experterna betonar att mäns våld mot kvinnor bör lyftas fram som ett systematiskt missförhållande som följd av konflikter såväl under själva konflikten som under återuppbyggnadsfasen. Därför krävs humanitära insatser, lagar och säkerhetsinsatser, som återspeglar detta förhållande.

Mer om FN och kvinnor i väpnade konflikter

 • Resolutioner från säkerhetsrådet:
  • Säkerhetsrådets resolution (S/RES/1325). En epokgörande resolution togs i säkerhetsrådet 2000, där man uppmärksammar kvinnornas situation i krig men även deras betydelse för fredsprocessen.
  • Säkerhetsrådets resolution (S/RES/1820). Som ett ytterligare steg antogs den här resolutionen enhälligt av FN:s säkerhetsråd den 19:e juni 2008. Den fördömer sexualiserat våld i konfliktsituationer. Säkerhetsrådet markerar att våldtäkt kan utgöra krigsbrott, brott mot mänskligheten och en konstituerande handling för folkmord och understryker att inte kan beviljas för sexualiserat våld i fredsförhandlingar och att förövare måste ställas inför rätta.
  • Säkerhetsrådets resolution (S/RES/2122). Den 18 oktober 2013, antog FN:s säkerhetsråd enhälligt en resolution som sätter kvinnors ledarskap i centrum vid alla ansträngningar för att lösa konflikter och främja fred.
 • Women, Peace and Security. Resolutionen 1325 (2000) initierade en utredning om kvinnor i väpnade konflikter, som resulterade den här rapporten.
 • Division for the Advancement of Women. Dokumentation i fulltext från Kvinnokommissionens 26:e session 2003. Den hade temat: Kvinnors deltagande i konfliktförebyggande åtgärder, konfliktlösning och återuppbyggnad efter konflikter.
 • UN Peacekeeping and Empowering Women om genderperspektivet i konflikter.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress