DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Människorättsrådet

Genom ett historisk beslut antog FNs generalförsamling den 15 mars 2006 en resolution om inrättandet av ett nytt människorättsråd, MR-rådet - Human Rights Council. Beslutet, som föregåtts av intensiva förhandlingar, antogs med tydlig majoritet. Det nya människorättsrådet ersatte den tidigare FN-kommissionen för mänskliga rättigheter.

MR-rådet har sitt säte i Genève, där den första sessionen inleddes den 19 juni 2006.

Människorättsrådets medlemmar

Medlemmarna i MR-rådet väljs av generalförsamlingen med absolut majoritet. Rådet består av 47 medlemsstater invalda för en period av tre år. Generalförsamlingen har möjlighet att avstänga stater som begår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Alla världsdelar är representerade i FNs människorättsråd. Vid val till rådet skall särskild hänsyn tas till hur länderna främjar och respekterar mänskliga rättigheter.

Människorrättsrådets arbete

MR-rådet sammanträder flera gånger per år och har möjlighet att ta sig an brådskande ärenden löpande.

UPR-granskning

Människorättsrådet har infört ett granskningsförfarande, den så kallade UPR-granskningen - Universal Periodic Review. Det är en periodisk granskning av samtliga medlemsstater i FN under en period av fyra år.

Country mandates och Thematic mandates

MR-rådet arbetar med "special procedures", granskningsförfaranden som fastställts av den tidigare Kommissionen för mänskliga rättigheter. De består av särskilda rapportörer, särskilda representanter, oberoende experter och arbetsgrupper som har till uppgift att bevaka, granska, vara rådgivande och rapportera om tematiska frågor eller om människorättssituationen i specifika länder.

 • Country mandates. Människorättsrådets granskning av länder, där det föreligger upprepade och samstämmiga klagomål om brott mot mänskliga rättigheter.
 • Thematic mandates. MR-rådets tematiska granskning av brott mot de mänskliga rättigheterna.

Enskilda individers möjlighet till klagomål

2007 inrättade MR-rådet ett nytt klagomålsförfarande för att ta itu med grova och styrkta kränkningar av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Privatpersoner, grupper eller icke-statliga organisationer som påstår sig vara offer för brott mot mänskliga rättigheter eller har direkt, tillförlitlig kunskap om sådana kränkningar kan vända sig till MR-rådet.

Mer om människorättsrådet

Dokumenten från människorättsrådet har följande beteckningar:

A/ generalförsamlingen

-/HRC Human Rights Council

-/sessionsnummer

-/ ordningsnummer

Ex. A/HRC/1/L.1 generalförsamlingen, Human Rights Council, 1:a sessionens, dokument 1 L=limited distribution

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress