DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Mötesprotokoll

Generalförsamlingens ordinarie sessioner börjar som regel den tredje tisdagen i september och pågår vanligtvis till mitten av december. Under våren och sommaren kan församlingen återinkallas för att behandla frågor som man inte hunnit med under hösten.

Församlingen behandlar en del ärenden direkt i plenum, men del flesta frågorna remitteras till huvudutskotten för beredning. Detta gäller alltid vid val av råden. I övrigt är det församlingen som i varje enskilt fall bestämmer om det är mest praktiskt eller politiskt önskvärt att ha direkt behandling i plenum.

Hitta mötesprotokoll

Uttalanden som gjorts under FN:s sessioner kan utfärdas som dokument och kallas då för mötesprotokoll.

Verbatim records of the plenary meetings of the General Assembly är protokoll som innehåller ordagranna lydelser. Genom dessa protokoll är det möjligt att följa debatter i generalförsamlingen.

Generalförsamlingens mötesprotokoll har följande dokumentbeteckning:

A/ Generalförsamlingen

-/PV Verbatim Records of meetings = proces-verbaux

-/sessionsnummer

-/ordningsnummer

A/55/PV.12 = Generalförsamlingen 55:e sessionen 12:e mötet

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress