DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Agendan

Generalförsamlingen har rätt att behandla alla internationella frågor inom ramen för FN:s verksamhet. En fråga, som rör fred och säkerhet och som behandlas i säkerhetsrådet, kan diskuteras i generalförsamlingen men inga rekommendationer får då lämnas. Detta förbud finns formulerat i FN-stadgan.

Församlingens arbetsfält är mycket omfattande och täcker praktiskt taget alla uppgifter inom FN. Förslag till dagordning läggs fram av generalsekreteraren inför varje session.

Punkter på dagordningen

Numera finns det över 200 punkter på dagordningen. En del av dessa är procedurfrågor såsom:

 • inval av nya medlemmar.
 • val av generalsekreterare.
 • val av medlemmar i säkerhetsrådet, ekonomiska och sociala rådet samt domare i internationella domstolen.
 • fastställande av budget.
 • granskning av rapporter från andra huvudorgan och underorgan.
 • administrativa frågor.

Andra ärenden är sakfrågor av skilda slag t ex

 • regionala konflikter.
 • fredsbevarande operationer.
 • mänskliga rättigheter.
 • ekonomiska och sociala frågor.
 • miljö och hållbar utveckling m.m.

En rad frågor kommer upp på dagordningen varje år, men dessutom kan både säkerhetsrådet och ekonomiska och sociala rådet, generalsekreteraren och de enskilda medlemmarna ta initiativ till att andra frågor tas upp.

Agendans olika versioner

Dagordningspunkterna finns upptagna i agendan, som utkommer i en rad olika versioner innan den blir definitiv:

 1. The Preliminary list of items to be included in the provisional agenda of the General Assembly är den första versionen av agendan som vanligen publiceras i februari. Detta dokument är endast ett förslag till dagordning och flera punkter kan komma att strykas från listan.
 2. The annotated version of the preliminary list utkommer flera månader senare och ger bakgrundsinformation till varje punkt som tagits upp på listan.
 3. The provisional agenda utkommer senast 60 dagar före aktuell session och ger en mer konkret bild av det som ska bli den slutgiltiga dagordningen.
 4. The report of the General Committee kommer strax före inledningen av sessionen. Denna kommitté har granskat förslagen till dagordningspunkter och ger sitt förslag till den slutliga versionen.
 5. The Agenda antas vanligtvis under generalförsamlingens tredje möte i plenum och dagordningspunkterna får här sin slutliga numrering.
 6. The allocation of agenda items är slutligen rekommendationen från kommittén, var sakfrågan under respektive dagordningspunkt bör behandlas d v s i plenum eller av ett av utskotten.

Hitta generalförsamlingens agenda

Generalförsamlingens agenda i dess olika versioner har följande dokumentsymboler:

The preliminary list of items

A/sessionsnummer/50

The annotated version of the preliminary list

A/sessionsnummer/100

The provisional agenda

A/sessionsnummer/150

The report of the General Committee

A/sessionsnummer/250

The agenda as adopted by the plenary

A/sessionsnummer/251

The allocation of agenda items

A/sessionsnummer/252

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress