DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Årsrapporter

Alla huvudorgan samt ett stort antal underorgan, fonder och program måste varje år lämna årsrapporter (supplement) över sin verksamhet till generalförsamlingen för granskning och godkännande. Rapporterna publiceras som tillägg, Supplements to the Official Records of the General Assembly.

Supplement, rapporter från FN-organ

Varje år kommer det ut ett femtiotal supplement. Antalet kan variera beroende på tillfälliga kommittéer, konferenser o dyl. Publikationerna ger utmärkt information om verksamheten inom respektive organ.

Supplement 1, generalsekreterarens rapport över FNs arbete

Nr 1 i serien är generalsekreterarens rapport över FNs arbete, Report of the Secretary-General on the Work of the Organization. Det är är en viktig programförklaring inför FNs framtida verksamhet. Den ges ofta ut som en separat publikation. Rapporten summerar FN:s viktigaste verksamhet runt om i världen och refererar till andra FN-rapporter som ger med fördjupad information. Symbolmönster: A/session/1, exempel: A/68/1.

Supplement 2, Rapport från säkerhetsrådet

Rapporten ger en överblick över säkerhetsrådets arbete när det gäller regional-, land- eller ämnesspecifika frågor, samt ger referenser till viktiga resolutioner om fredsbevarande arbete.Symbolmönster: A/session/2, exempel: A/68/2.

Supplement 3, Rapport från det Ekonomiska och sociala rådet

Rapporten innehåller:

 • rekommendationer till generalförsamlingen, oftast med förslag till beslut
 • sammanfattningar av viktiga och tematiska segment av en session
 • listar åtgärder som lagts fram för rådet, bland annat röstningar, men inte hela resolutionstexter

Symbolmönster: A/session/3/Rev.1, exempel A/67/3/Rev.1

Supplement 4, Rapport från Internationella domstolen

Rapporten summerar domstolens aktiviteter under det gångna året och inkluderar information om:

 • Tvistemål
 • Rekommendationer
 • Det administrativa arbetet

Symbolmönster: A/session/4, exempel A/68/4

Supplement från Förvaltarskapsrådet

Förvaltarskapsrådet är inte längre aktivt. Den sista rapporten som i serien var sessionsåret 30 och täckte åren 1974-1975.

Supplement om FNs budget

Nr 5 och 6 i serien över årliga rapporter till generalförsamlingen är en sammanställning av FNs budget- och finansfrågor.

Hitta supplement

Supplementen har följande beteckningar:

A/ generalförsamlingen

-/sessionsnummer

-/ordningsnummer

Ex. A/55/1 Generalförsamlingens dokument, 55:e sessionen, nr 1 = Report of the Secretary-General on the Work of the Organization (för år 2000)

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress