DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Your guide to UN and UN documents and reports

Annual reports

The Councils and the other UN organs submit the annual reports (supplements) of their activities to the General Assembly for approval. They are published as Supplements to the Official Records of the General Assembly.

Supplements, reports of UN bodies

There are, at present, about 50 such supplements each year. The amount may vary due to ad hoc committees, conferences, etc. The supplements give a comprehensive overview of the activities of the UN organs for the year listing their documents and reports.

Supplement 1, Report of the Secretary-General on the work of the Organization

No 1 in the series of supplements to the General Assembly is the Report of the Secretary-General on the Work of the Organization. This is an important plan of action for the work of the UN and it is often issued as an individual publication. It summarizes major activities of the UN around the world cites to other reports with more in-depth information. Symbol pattern: A/session/1, example: A/68/1.

Supplement 2, Report of the Security Council

The report gives an overview of all Security Council actions on procedural matters on regional-, country-, or subject-specific topics and cites key resolutions related to peacekeeping. Symbol pattern: A/session/2, example: A/68/2.

Supplement 3, Report of the Economic and Social Council

The report includes:

 • recommendations to the General Assembly, usually draft resolutions for General Assembly consideration
 • summarizes high-level and thematic segments of substantive session
 • organization sessions lists actions on drafts before the Council, including vote, but not the full text of resolutions. Symbol pattern: A/session/3/Rev.1, example: A/67/3/Rev.1.

Supplement 4, Report of the International Court of Justice

Summarizes the Court's activities for the year. Includes information about:

 • Contentious cases
 • Advisory proceedings
 • Administrative activities

Symbol pattern: A/session/4, example: A/68/4

Supplements from the Trusteeship Council

The Trusteeship Council is no longer active.

The last report of the Trusteeship Council included as a supplement to the GAOR was in the 30th session, covering 1974-1975.

Supplements on the UN Budget

Nos 5 and 6 in the series of supplements to the General Assembly is a compilation of budgetary and financial questions.

Find supplements

The supplements to the General Assembly have the following documentary symbols:

A/ General Assembly

-/session number

-/current number

Ex. A/55/1 General Assembly, 55th session, no 1 = Report of the Secretary-General on the Work of the Organization (for the year 2000)

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Contact

Visit us

Dag Hammarskjöld and the Law Library
Uppsala University Library
Slottsgränd 3, Uppsala

Opening hours and address