DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Sessioner

Arbetet i generalförsamlingen sker enligt sessioner. Ordinarie sessionen börjar den tredje tisdagen i september och fortsätter till mitten av december. Det är numera vanligt att förhandlingarna återupptas flera gånger under våren och sommaren för behandling av kvarstående frågor.

De ordinarie sessionerna numreras från och med första sessionen 1946 och framåt. De extra möten, som generalförsamlingen håller, betecknas som specialsessioner och brådskande extra möten med separat numrering.

Specialsessioner

Specialsessioner, som ordnas för behandling av en särskilt viktig fråga, kan äga rum när som helst under året. Dessa kan sammankallas av säkerhetsrådet, en majoritet av medlemsländerna eller, ifall majoriteten instämmer, av en enskild medlem.

Brådskande extra möten

Brådskande extra möten kan sammankallas när så krävs inom 24 timmar efter kallelsen. Dessa möten kan inkallas på begäran av säkerhetsrådet eller generalförsamlingens majoritet, när säkerhetsrådet inte kan fatta beslut om åtgärder för att avvärja hot mot freden. Denna möjlighet infördes genom ett beslut under Koreakriget 1950 i en resolution som går under beteckningen "Uniting for peace", A/RES/377(V).

Generaldebatten

Det ordinarie mötets första veckor ägnas åt den så kallade generaldebatten. Vid denna deltar alla FN-delegationer, oftast företrädda av landets regeringschef eller utrikesminister. Det är ingen debatt i ordets egentliga mening utan snarare en utrikespolitisk deklaration av respektive medlemsstat.

Plenarsession

En del frågor behandlas i plenarsession utan föregående utskottsbehandling. Detta gäller alltid vid val av råden. I övrigt är det församlingen som i varje enskilt fall bestämmer om det är mest praktiskt eller politiskt önskvärt att ha direkt behandling i plenum. Vid politiska frågor av större vikt ger diskussionerna i plenum ofta större propagandavärde.

Hitta sessionernas arbetsdokument

För varje session i generalförsamlingen produceras en stor mängd arbetsdokument. Sessionernas arbetsdokument har formen av

 • utredningar
 • rapporter
 • utkast till resolutioner och deklarationer
 • brevväxling
 • tal
 • noter m m.

Sessionsdokumenten från generalförsamlingen har dokumentbeteckning:

 • A/sessionsnummer/ordningsnummer. Dokument före 1976 har endast A/följt av ordningsnummer
 • Specialsessioner har beteckningen A/S-sessionsnummer för specialsessioner/ordningsnummer
 • Brådskande extra möten har beteckningen A/ES-sessionsnummer för brådskande extra möten/ordningsnummer

A/ generalförsamlingen

-/sessionsnummer

-/ordningsnummer

Ex. A/55/137 Generalförsamlingen, 55:e sessionen, dokument 137 = Assistance to the Palestinian People

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress