DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Pressmeddelanden och dagens program

Pressmeddelanden

FN publicerar pressmeddelanden varje dag. Dessa ses inte som officiella dokument men ger snabb och värdefull information om bakgrunden till viktiga beslut och skeenden. Denna information är den obearbetade källan, innan dokument ges ut i officiell version.

Hitta pressmeddelanden och nyheter

Dagens program

Program för dagens möten publiceras varje dag på Journal of the United Nations av Journal Unit of the Department for General Assembly and Conference Management.

Journal of the United Nations är en online förteckning över verksamheten vid FNs högkvarter en viss dag - vilka möten som hålls, när och var, vilka ämnen som diskuterats och vilka handlingar som ligger till grund för de här diskussionerna. Här publiceras de officiella dokumenten som utfärdats den dagen.

Löpande information ges via pressmeddelanden.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress