DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Resolutioner

Varje medlemsstat har en röst i generalförsamlingen. I vissa frågor räcker det med enkel majoritet. I andra frågor måste två tredjedelar av de närvarande och röstande medlemsländerna rösta för förslaget. Detta gäller frågor som rör

 • fred och säkerhet
 • inval av nya medlemmar
 • val av medlemmar till säkerhetsrådet, till ekonomiska och sociala rådet
 • budgetfrågor.

En detaljerad beskrivning av röstningsförfarandet finns i Rules of Procedure of the General Assembly.

Icke bindande beslut

De flesta beslut har formen av resolutioner. Dessa är inte bindande för medlemsländerna, men kan ses som en rekommendation och ett viktigt politiskt och moraliskt ställningstagande av världssamfundet.

Bindande beslut

En del av generalförsamlingens beslut är bindande. Dessa kallas 'decisions' och rör organisationsfrågor, t ex fastställande av den medlemsavgift som varje land ska betala till FN.

Hitta resolutioner

Generalförsamlingens resolutioner har följande dokumentbeteckningar:

För perioden från 1976- räknas resolutionerna från nr. 1- inom varje session. OBS! Årtalet anges ej.

A/ generalförsamlingen

-/RES resolution

-/sessionsnummer

-/ordningsnummer

Ex. A/RES/52/15 generalförsamlingens resolution, 52:a sessionen, nummer 15

För perioden 1946-1975 räknades ej sessionsnumren utan alla dokument har ett ordningsnummer som börjar med nr. 1- 1946 och löper genom åren.

Generalförsamlingens resolutioner ges ut i ett flertal versioner.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress