DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Utskotten

Eftersom generalförsamlingens agenda innehåller ett stort antal frågor som ska behandlas, remitterar församlingen de flesta frågor till något av sina sex huvudutskott. Dessa utreder ärendet och lämnar förslag till resolutioner som presenteras i plenum.

De permanenta utskotten är

 1. Första utskottet - Nedrustning och internationell säkerhet
 2. Andra utskottet - Ekonomiska och finansiella frågor
 3. Tredje utskottet - Sociala, humanitära och kulturella frågor
 4. Fjärde utskottet - Specialpolitiska frågor och avkolonisering
 5. Femte utskottet - Administrativa och budgetära frågor
 6. Sjätte utskottet - Rättsliga frågor

Utskottsmötena är offentliga. På dessa behandlas de olika ärendena ingående och utskottet utarbetar en rapport, i regel med förslag till beslut. Utskottets ordförande förelägger rapporten för godkännande vid generalförsamlingens plenarsession.

Hitta utskottens dokument

Dokumentkoderna för utskotten har följande konstruktion:

A/ generalförsamlingen

-/C.1-6 utskott nummer 1-6

-/sessionsnummer

-/ordningsnummer

Ex. A/C.3/58/10 generalförsamlingens tredje utskott, 58:e sessionen, dokument 10

Det finns inga ordagranna mötesprotokoll från utskottens arbete utan endast sammandrag, summary records, från varje möte. Resolutionsförslagen, som lämnas till generalförsamlingen för omröstning, ges ut som working documents for the plenary och får då benämning efter tema. Exempel: Crime prevention and criminal justice: report of the Third Committee. Resolutionsförslagen publiceras som 'draft resolutions.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress