DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

UNHCR

FNs flyktingkommissarie - United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR - ger skydd och bistånd till världens flyktingar. UNHCR grundades 1950 och är en av världens viktigaste humanitära organisationer, med huvudkontor i Genève och regionala kontor i över 120 länder. Drygt 80 procent av UNHCR:s anställda arbetar på fältet.

Flyktingkommissariens uppdrag

Uppdraget omfattar främst flyktingar enligt FNs flyktingkonvention, Genèvekonventionen, från 1951 och dess tilläggsprotokoll från 1967. Det har dock med tiden utvidgats till att gälla andra grupper som av olika skäl behöver internationellt skydd och bistånd. Exempelvis hjälper UNHCR till med och följer återintegreringen av flyktingar som nyligen återvänt till sina länder.

UNHCR Northern Europe

UNHCRs verksamhet i norra Europa övervakas av UNHCR Northern Europe, som ligger i Stockholm och i Vilnius, Litauen.

Mer om UNHCR

Information om UNHCR:s organisation och verksamhet, nyheter, rapporter, dokument och statistiskt material om världens flyktingar.

1951 års flyktingkonvention, Genèvekonventionen, med tilläggsprotokoll 1967 (i flera versioner):

UNHCR erhöll Nobels fredspris 1981 and 1954.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress