DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

UNICEF

FNs barnfond - United Nations Children's Fund, UNICEF - har sitt huvudkontor i New York. En stor del av arbetet sker på de regionala kontoren och i de länder där UNICEF är verksam. Land- och regionkontoren bistås av nationella kommittéer.

Verksamhet

UNICEF är inriktad på grundläggande hjälp åt barn i u-länder genom långsiktigt arbete:

 • hälsa
 • skolgång
 • mat
 • hygien
 • tillgång till rent vatten.

Nödsituationer

I samband med naturkatastrofer, inbördeskrig eller epidemier kan organisationen agera snabbt för att möta de omedelbara behoven. Arbetet i områden som är drabbade av konflikter och inbördeskrig har förstärkt samordningen mellan FN, icke-statliga organisationer och nationella myndigheter.

Opinionsbildning

En viktig del av verksamheten är opinionsbildning. Organisationen är beroende av frivilliga bidrag för att finansiera sin verksamhet: mer än tre fjärdedelar av inkomsterna kommer från regeringar medan den resterande delen kommer från organisationer och enskilda personer.

Mer om UNICEF

Barnkonventionen svensk version - engelsk version

Som ett led i opinionsbildningen och för att informera och belysa barns situation i världen publicerar UNICEF en mängd informationsmaterial, rapporter och böcker. En del av detta material vänder sig direkt till barn.

UNICEF webbplats finns grundläggande information om verksamheten samt nyheter, statistik, dokument och rapporter.:

Publikationer och rapporter

UNICEF publikationer och rapporter:

UNICEF fick Nobels fredspris 1965.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress