DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

OCHA - Samordning av humanitära insatser

FNs humanitära insatser är ett komplext samspel mellan olika FN-organ, ngoer, regeringar och drabbade människor. Katastrofbiståndet koordineras genom FNs kontor för samordning av humanitära frågor, United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), som leds av en Under-Secretary-General and Emergency Relief Coordinator. Hen är rådgivare till generalsekreteraren och föreslår vilka åtgärder som bör vidtas i katastrofsituationer.

I egenskap av FNs samordnare för katastrofhjälp leder hen en stående kommitté inom FN-systemet, Inter-Agency Standing Committee (IASC), som består av cheferna för FNs operativa organ för humanitärt bistånd och representanter för stora humanitära organisationer. IASC planerar vilken typ av insatser som ska genomföras och föreslår vilka prioriteringar som ska göras.

OCHA har ett joursystem som är verksamt dygnet runt för att omedelbart kunna reagera, när en katastrof inträffar.

Mer om FN och OCHA

 • OCHA, information, nyheter, dokument och rapporter.
 • OCHA ansvarar för databasen ReliefWeb, med information om katastrofsituationer. Den uppdateras dygnet runt i tre olika tidszoner. Reliefweb erbjuder:
 • The New Humanitarian Oberoende journalister som rapporterar från humanitära kriser, konflikter och katastrofer. (Tidigare IRIN - Integrated Regional Information Network och en del av FN till och med 2014.)

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress