DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

UNFPA

FNs befolkningsfond - United Nations Population Fund, UNFPA - inrättades 1969. Befolkningsfonden är den största internationella bidragsgivaren på befolkningsområdet. UNFPA har sitt huvudkontor i New York.

Bistånd och bidrag

Från 1966 har FN gett tekniskt bistånd till länder som vill genomföra en ny befolkningspolitik. I dag är UNFPA representerat i 150 länder, med regionala kontor över hela världen. Befolkningsfondens stöd till olika projekt sker ofta i samarbete med andra organ i FN-systemet.

UNFPA lämnar bidrag till exempelvis

 • familjeplanering
 • mödra- och barnhälsovård
 • upplysningskampanjer.

Mer om UNFPA

UNFPAs webbplats informerar om verksamheten och publicerar nyheter och en rad rapporter med olika tema, såsom:

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress