DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Befolkningsfrågor

Förenta Nationerna har arbetat med befolkningsfrågan alltsedan FN bildades. Organisationen ser ett nära samband mellan demografiska, ekonomiska och sociala faktorer och flera olika FN-organ arbetar med detta. Via FN-sekretariatet lämnas stöd till olika fonder, program och fackorgan.

Befolkningssektionen

Befolkningssektionen vid avdelningen för ekonomisk och social utveckling - United Nations Population Division inom FN-sekretariatet fungerar som ett administrativt serviceorgan till de olika enheterna inom organisationen. Sektionen ansvarar också för information och stöd till medlemsländernas befolkningsprogram.

FNs befolkningskommission

Redan 1946 inrättades FNs befolkningskommission - Commission on Population and Development (CPD). Det döptes om 1994 till Commission on Population and Development. Det är ett permanent underorgan till ECOSOC med uppgift att genomföra studier och ge råd till ECOSOC och andra FN-organ som arbetar med befolkningsfrågor. Kommissionen övervakar och granskar också genomförandet av Programme of Action of the International Conference on Population and Development.

FNs befolkningsfond

Från och med 1966 började FN ge tekniskt bistånd till länder som vill genomföra en ny befolkningspolitik. FNs befolkningsfond - United Nations Population Agency (UNFPA) inrättades för detta ändamål.

Mer om FN och befolkningsfrågor

Befolkningskonferenser

Det har hållits tre internationella befolkningskonferenser i FNs regi:

 1. Förenta Nationernas befolkningskonferens i Bukarest 19-30 augusti 1973
 2. Förenta Nationernas befolkningskonferens i Mexico City 6-14 augusti 1984
 3. Förenta Nationernas konferens om befolkning och utveckling i Kairo 5-13 september 1994.

Den officiella dokumentationen finns under följande dokumentkoder:

A/CONF.80

United Nations Population Conference (Bucharest : 1974)

E/CONF.76

International Conference on Population (Mexico City : 1984)

A/CONF.171

International conference on Population and Development (Cairo : 1994)

 • Generalförsamlingens 21 specialsession 1999 hade befolkningsfrågan som tema.
 • Utrikesdepartementet har efter varje konferens gett ut sammanfattningar av konferenserna i serien Aktstycken utgiven av Utrikesdepartementet. I denna finns information om Sveriges ståndpunkter och översättning av slutdokumenten.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress