DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Kommissionen för befolkning och utveckling

FNs befolkningskommission - United Nations Commission on Population and Development - inrättades redan 1946 som ett permanent underorgan till ECOSOC. Kommissionens uppgift är att genomföra studier och ge råd till ECOSOC och andra FN-organ som arbetar med befolkningsfrågan.

Förenta Nationerna ser ett nära samband mellan demografiska, ekonomiska och sociala faktorer. Inom FN-organisationen finns flera olika organ som arbetar med befolkningsfrågan och via FN-sekretariatet lämnas stöd till olika fonder, program och fackorgan.

Kommissionen följer också befolkningstrender och befolkningspolitik. Man utvärderar de framsteg som görs för att förverkliga de handlingsprogram som antagits vid FNs internationella befolkningskonferenser.

Mer om befolkningskommissionen

De enskilda dokumenten från befolkningskommissionen har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.9 Kommission nummer 9 = Befolkningskommissionen

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/CN.9/2003/8 Ekonomiska och sociala rådet, befolkningskommissionen, år 2003, dokument nr 8

 • Befolkningskommissionen, information om dess arbete och sammansättning samt dokumentation från de senaste åren.
 • Kommissionen lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om det senaste verksamhetsåret och referenser till olika dokument och publiceras i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council, med symbolen E/CN.9/ÅR/NR.
 • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'documents'.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress