DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

ECOSOCs underorgan, kommissioner och kommittéer

ECOSOCs arbetsfält är alltför stort för ett enda organ och därför har rådet ett antal kommissioner, underkommissioner, kommittéer och organ till sin hjälp.

Regionala kommissioner

Under ECOSOC sorterar fem regionala kommissioner med uppgift att stödja och samordna det ekonomiska och sociala arbetet i de olika världsdelarna.

 • ECA - Ekonomiska kommissionen för Afrika
 • ECE - Ekonomiska kommissionen för Europa
 • ECLAC - Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien
 • ESCAP - Ekonomiska och sociala kommissionen för Asien och Stilla havet
 • ESCWA - Ekonomiska och sociala kommissionen för Västasien.

Specialkommittéer

Under ECOSOC finns en rad specialkommittéer, underorgan, som bevakar särskilda ämnesområden. Antalet har ökat med åren och utgör nu ett stort antal enheter. Av dessa finns specialkommittéer för kontakter med icke-statliga organisationer, så kallade NGOer inom ekonomiska, sociala och humanitära frågor.

Förutom funktionella kommissioner och regionala kommissioner finns det

 • permanenta kommittéer
 • expertkommittéer
 • ad-hoc kommittéer.

Mer om ECOSOCs underorgan, kommissioner och kommittéer

 • ECOSOCs underorgan, kommissioner och kommittéer publicerar vanligtvis sina årsrapporter som supplement i serien Economic and Social Council Official Records (ESCOR). De här sessionsrapporterna har ofta dubbla dokumentsymboler: E/år/- och E/CN.-/år/-. Exempel: E/2011/29-E/CN.17/2011/20. De innehåller information om:
  • medlemskap
  • mötesdatum
  • sammanfattningar av diskussioner
  • resolutioner och beslut som antagits
  • utkast till resolutioner som rekommenderas för antagande av ECOSOC och/eller generalförsamlingen.
 • Årsrapporter, för senare år, finns publicerade som sessionsdokument: ECOSOC 'documents'.
 • Mer om ECOSOCs underorgan och deras rapporter i forskningsguiden: UN Documentation : Economic and Social Council, subsidiary bodies av Dag Hammarskjöld library (New York).

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress