DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Kommissionen för social utveckling

Kommissionen för social utveckling - Commission for Social Development (CSocD) - har alltsedan toppmötet om social utveckling i Köpenhamn 1995 - World Summit for Social Development (WSSD) - haft ansvaret för att bevaka uppföljningen av det program som antogs i konferensens slutdokument (A/CONF.166/9).

Kommissionen består av 46 medlemmar utsedda av ECOSOC.

Mer om kommissionen för social utveckling

De enskilda dokumenten från kommissionen för social utveckling har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.5 Kommission nummer 5 = Kommissionen för social utveckling

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/CN.5/2004/7 Ekonomiska och sociala rådet, kommissionen för social utveckling, år 2004, dokument nr 7

 • Kommissionen för social utveckling, information om verksamhet och sammansättning, samt dokumentation.
 • Kommissionen lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om det senaste verksamhetsåret och referenser till olika dokument och publiceras i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council, med symbolen E/CN.5/ÅR/NR.
 • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'documents'.
 • Information och dokument från World Summit for Social Development 1995.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress