DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Kommissionen för kvinnors ställning

Kvinnokommissionen - Commission on the Status of Women (CSW) - inrättades av ECOSOC 1946. Kommissionen har det övergripande ansvaret inom FN för arbetet med att förbättra kvinnors ställning.

Redan i inledningen till FN-stadgan markeras att jämställdhet mellan kvinnor och män är något organisationen ska verka för. Kommissionen består av 45 medlemsländer som väljs på fyra år enligt en geografisk fördelning. Kommissionen håller ett cirka två veckor långt möte varje år.

Kvinnokommissionen arbetar aktivt med att

 • kartlägga inom vilka områden den värsta diskrimineringen finns
 • utarbeta internationella normer för att stoppa diskriminering.

Kommissionens två huvuduppgifter är att se till att rekommendationerna genomförs

 1. i FN-systemet
 2. i medlemsländerna.

Kommissionen har även haft ansvaret för förberedelserna och genomförandet av FNs kvinnokonferenser - World Conferences on Women.

Mer om FN och Kommissionen för kvinnors ställning

De enskilda dokumenten från kvinnokommissionen har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.6 Kommission nummer 6 = kvinnokommissionen

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/CN.6/2000/3 Ekonomiska och sociala rådet, kvinnokommissionen, år 2000, dokument nr 3

 • Kommissionen för kvinnors ställning, information om verksamhet och sammansättning, samt dokumentation.
 • Kommissionen lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om det senaste verksamhetsåret och referenser till olika dokument och publiceras i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council, med symbolen E/CN.6/ÅR/NR.
 • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'documents'.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress