DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Regional kommissioner

Under ECOSOC sorterar fem regionala kommissioner med uppgift att stödja och samordna det ekonomiska och sociala arbetet i de olika världsdelarna.

Afrika ECA

Ekonomiska kommissionen för Afrika - Economic Commission for Africa (ECA) - grundades 1958. Kommissionen fungerar som en regional gren till FN i Afrika, med uppgift att stödja ekonomisk och social utveckling i sina medlemsstater.​

ECAs enskilda dokument har vanligtvis följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/ECA Economic Commission for Africa

-/förkortning för dokumenttyp alt. årtal

Ex. E/ECA/MFC.1/5 Ekonomiska och social rådet, ECA, Ministerial Follow-up Committee no 1, dokument no 5

Asien och Stillahavsområdet ESCAP

Ekonomiska och sociala kommissionen för Asien och Stillahavsområdet - Economic and social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) - upprättades av ECOSOC 1947. ESCAP har huvudkontor i Bangkok i Thailand och fungerar som en regional gren till FN i denna region.

Kommissionen har till uppgift att stödja ekonomisk och social utveckling i sina medlemsstater. ESCAP arbetar för ökat användande av statistik och för att utveckla och sprida statistik i regionen.

ESCAPs enskilda dokument har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/ESCAP Economic Commission for Asia and the Pacific

-/förkortning för dokumenttyp alt. årtal

Ex. E/ESCAP/1328 Ekonomiska och social rådet, ESCAP, dokument no 1328

Economic and social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). Information om kommissionens uppdrag, sammansättning, verksamhet, publikationer, dokument, rapporter och nyhetsmaterial, samt aktuell data och statistik.

Europa ECE

Ekonomiska kommissionen för Europa - Economic Commission for Europe (ECE) - upprättades 1947 av ECOSOC. ECE arbetar för en hållbar utveckling i sina medlemsländer och verkar som ett forum för frågor som berör miljö och ekonomiska förhållanden i regionen.

Kommissionen tar fram konventioner, normer och standarder för att underlätta samarbete och utbyte mellan medlemsländerna, samt samlar statistik och publicerar analyser för ECE-regionen.

ECEs enskilda dokument har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/ECE Economic Commission for Europe

-/förkortning för dokumenttyp alt. årtal

Ex. E/ECE/965 Ekonomiska och social rådet, ECE, dokument no 965.

Economic Commission for Europe (ECE). Information om kommissionens uppdrag, sammansättning, verksamhet, publikationer, dokument, rapporter och nyhetsmaterial, samt aktuell data och statistik.

 • ECE publicerar en rad ekonomiska översikter för regionen.
 • ECEs årsrapport över sin verksamhet till ECOSOC i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council, nr 37.

Latinamerika och Karibien ECLAC

Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien - Economic Commission för Latin America and the Caribbean (ECLAC/CEPAL) - upprättades 1948 av ECOSOC. ECLACs huvuduppgift är att främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i Latinamerika och Karibien. Kommissionen har sitt säte i Santiago, Chile.

ECLACs dokument har vanligtvis följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/LC = Economic Commission for Latin America and the Caribbean

-/dokumenttyp eller årtal

Ex. E/LC/818 Economic and Social Council, ECLAC, dokument no 818

ECLAC ger ut sina dokument och rapporter under sin dokumentsymbol, som varierat under olika tidsperioder: 1948-1974 - E/CN12, 1975-1984 - E/CEPAL, 1984- E/LC.

Economic Commission för Latin America and the Caribbean (ECLAC). Information om kommissionens uppdrag, sammansättning, verksamhet, publikationer, dokument, rapporter och nyhetsmaterial, samt aktuell data och statistik.

Översikter över den ekonomiska och sociala situationen i området:

Västasien ESCWA

Ekonomiska och social kommissionen för Västasien - Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) - upprättades 1973. ESCWA har 21 medlemsstater, däribland Gulfstaterna samt länder i Nordafrika. Huvudkontoret finns i Beirut.

ESCWA verkar som ett regionalt forum för FN-organisationen och ska främja social och ekonomisk utveckling i Västasien.

ESCWAs enskilda dokument har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/ESCWA Economic and Social Commission for Western Asia

-/förkortning för dokumenttyp

-/årtal

-/dokumentnummer

EX. E/ESCWA/TECH/199/2 Ekonomiska och sociala rådet, ESCWA, Technology, år 1999, dokument no 2

Economic and Social Commission for Western Asia. Information om kommissionens uppdrag, sammansättning, verksamhet, publikationer, dokument, rapporter och nyhetsmaterial, samt aktuell data och statistik.

Mer om regional kommissioner

 • De regional kommissionerna lämnar årsrapporter över sina verksamheter till ECOSOC i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council.
 • Årsrapporterna finns, för senare år, även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'documents'.
 • Mer om ECOSOCs regionala kommissioner och deras rapporter i forskningsguiden: UN Documentation : Economic and Social Council, subsidiary bodies av Dag Hammarskjöld library (New York).

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress