DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Kommissionen för narkotikafrågor

FNs narkotikakommission - United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND) granskar alla frågor som rör fördrag om narkotika och genomförandet av dessa. Narkotikakommissionen grundades 1946.

FN har antagit en serie fördrag som kräver kontroll över produktion och distribution av narkotika och psykotropa ämnen, samt bekämpning av drogmissbruk och olaglig handel.

Mer om narkotikakommissionen

De enskilda dokumenten från narkotikakommissionen har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.7 Kommission nummer 7 = kommissionen för narkotikafrågor

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/CN.7/2004/7 Ekonomiska och sociala rådet, kommissionen för narkotikafrågor, år 2004, dokument nr 7

 • Narkotikakommissionen, information om verksamhet och sammansättning, samt dokumentation.
 • Kommissionen lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om kommissionens senaste verksamhetsår och referenser till olika dokument. Den publiceras som no 28 i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council.
 • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'documents'.
 • En översikt över de viktigaste fördragen om narkotikakontroll.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress