DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt

För att erbjuda ett forum för presentation av policy för brottsbekämpning, samt för att stimulera framsteg, har generalförsamlingen beslutat att sammankalla en FN-konferens om brottslighet och kriminalvård vart femte år. Den första konferensen av detta slag hölls 1955. Dessa konferenser förbereds av ECOSOCs kommission för förebyggande och kontroll av brott - Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ). Kommissionen ger även råd till generalsekreteraren och FN-organen för utformning av program inom detta område.

FN arbetar med både brottsförebyggande åtgärder och brottslagstiftning - det finns ett stort behov av ett internationellt samarbete för att komma tillrätta med brottsligheten. Några av de viktigaste områdena som FN bevakar är

 • den gränsöverskridande brottsligheten
 • brottslingars och brottsoffers rätt
 • handel med kvinnor och barn
 • korruptionens kostnader
 • databrott
 • brottsförebyggande åtgärder.

Mer om kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt

De enskilda dokumenten från kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.15 Kommission nummer 15 = kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt

-/årtal

-/ordningnummer

Ex. E/CN.15/1996/19 Ekonomiska och sociala rådet, kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt, år 1996, dokument nr 19

 • Kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt. Information om verksamhet och sammansättning, samt dokumentation.
 • Kommissionen lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om det senaste verksamhetsåret och referenser till olika dokument och publiceras i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council, med symbolen E/CN.15/ÅR/NR.
 • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'Documents'.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress