DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

FNs generalsekreterare

Generalsekreteraren är sekretariatets ledare och samtidigt FN:s politiska chef. Generalsekreterarrollen anses vara den mest inflytelserika inom FN.

Generalsekreterarens roll

Generalsekreteraren är tillsatt av generalförsamlingen på rekommendation av säkerhetsrådet för en femårsperiod och kan återväljas för en ny period. Under generalsekreteraren finns flera nivåer av chefer som sköter ledningen av det dagliga arbetet.

Förutom det administrativa arbetet är några av de viktigaste arbetsuppgifterna att

 • fästa säkerhetsrådets uppmärksamhet på problem som kan hota världsfreden
 • ta upp frågor till diskussion i generalförsamlingen och andra FN-organ
 • avvärja konflikter genom diplomatiska insatser samt verka förebyggande
 • förse säkerhetsrådet med information som underlag till initiativ i konfliktsituationer.

Dessa förpliktelser är fastställda i FNs stadga.

Mer om generalsekretaren

Generalsekreteraren Dag Hammarskjöld

Nobels fredspris

Dag Hammarskjöld erhöll Nobels fredspris postumt 1961.

Förenta Nationerna och generalsekreteraren Kofi Annan erhöll tillsammans Nobels fredspris 2001 "for their work for a better organized and more peaceful world."

En film om Uppsalas Dag Hammarskjöld

Uppsalas Dag Hammarskjöld

Uppsala kom att prägla Dag Hammarskjölds liv och livsverk - här tillbringade han sin barndom och studietid, och här fick han sin sista vila. Denna film om Dag Hammarskjöld handlar om hans Uppsalatid, men ger också en inblick i hans internationella karriär och diplomatiska insatser.

Till 50-årsminnet av Dag Hammarskjölds bortgång gjordes filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress