DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

FNs Department of Global Communications

United Nations Department of Global Communications (DGC) - tidigare Department of Public Information (DPI) - är FNs avdelning för PR och kommunikation. DGC har som uppgift att öka allmänhetens kunskap om och stöd för FNs arbete genom strategiska kommunikationskampanjer och media, samt relationer med civilsamhällets grupper. DGC ansvarar för sammanställande av handböcker och guider till FN-organisationen.

Publikationer

 • Yearbook of the United Nations är den mest utförliga löpande sammanställningen över FNs verksamhet med bra översikter över aktiviteter under det givna året, ämnesindex samt kapitelindelning med referenser till viktiga FN-dokument.
 • Handboken Basic Facts about the United Nations, 42nd Edition är FN-organisationens egen bok. Den ger en utmärkt orientering om organisationens uppbyggnad och uppgifter och utgör en bra grund för vidare sökningar efter dokument. Den uppdateras fortlöpande.
 • UN Chronicle är FNs tidskrift som givits ut sedan starten 1946. I dag är den helt webbaserad. Den ger bred information om FNs aktiviteter. Den belyser ofta ett aktuellt tema och informerar om vad som är på gång i generalförsamlingen och säkerhetsrådet.
 • Africa Renewal – en tidskrift som fokuserar på viktiga utvecklingsfrågor på den Afrikanska kontinenten.

UN News

UN News presenterar det allra senaste nyhetsmaterialet från FN och flerspråkig information om aktiviteter i FN.

UN News webbplats kan du läsa, se och lyssna till

 • senaste nytt från FN
 • fördjupande artiklar
 • intervjuer
 • pressmeddelanden
 • rapporter från presskonferenser
 • generalsekreterarens dagsprogram

IN FOCUS. En guide till FN-frågor i nyheterna, med snabb tillgång till uttalanden, resolutioner och andra relevanta resurser.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress