DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

FN-biblioteket Dag Hammarskjöld Library

Dag Hammarskjöld Library (DHL) är FNs centrala bibliotek i New York. Dess uppgift är att verka som ett informationscentrum för FN-delegater och tjänstemän men även för forskare och övriga som söker material om organisationens arbete. Det är även huvudbibliotek för FN-organisationens nät av depåbibliotek världen över.

Dag Hammarskjöld Library (DHL) fick sitt namn genom resolution 1625 (XVI) i generalförsamlingen, A/RES/1625(XVI). Resolutionen antogs för att hedra minnet av FN:s framlidne generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Hammarskjöld hade aktivt verkat för att ett centralt FN-bibliotek skulle komma till stånd.

Mer om Dag Hammarskjöld library

Dag Hammarskjöld Librarys webbplats finns information om bibliotekets samlingar, länkar till FN-databaser, forskningsguider och förteckningar över FNs depåbibliotek samt en utförlig biografi över Dag Hammarskjöld.

Dag Hammarskjöld Library indexerar samtliga FN-dokument och publicerar utmärkta bibliografier, index och databaser (se nedan).

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress