DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Brottsförebyggande arbete

Förenta Nationerna arbetar med brottsförebyggande åtgärder och brottslagstiftning. I och med den organiserade, gränsöverskridande brottsligheten så växte behovet av ett internationellt samarbete för att komma tillrätta med kriminaliteten fram.

FNs brottsförebyggande arbete

Några av de viktigaste områdena som FN bevakar är

 • gränsöverskridande brottslighet
 • brottslingars och brottsoffers rätt
 • handel med kvinnor och barn
 • korruptionens kostnader
 • databrott
 • brottsförebyggande åtgärder
 • illegala droger
 • vapenhandel
 • internationell terrorism.

UNODC

Centret för internationell brottsbekämpning och narkotikakontroll - The United Nations Office on Drugs and Crime, (UNODC) samordnar FNs arbete med brottsbekämpning och narkotikafrågor.

ECOSOCs kommission för förebyggande och straffrätt

ECOSOCs kommission för förebyggande och straffrätt - Commission on Crime Prevention and Criminal Justice fungerar som ett rådgivande organ till generalförsamlingen och övriga FN-organ. Kommissionen utformar underlaget till de stora FN-konferenser om brottlighet och kriminalvård som äger rum vart femte år.

UNICRI

FNs institut för interregional forskning i kriminologi - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) bedriver forsknings- och utbildningsverksamhet inom detta område.

Mer om FN och brottsförebyggande arbete

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress