DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Barn i väpnade konflikter

Barn utsätts för kriget fasor eller efterverkningar av väpnade konflikter i ett femtiotal länder idag. Ett stort antal barn har dödats, våldtagits eller lemlästats eller rekryterats som barnsoldater. Många har skiljts från sina hem och familjer och fråntagits alla möjligheter till en sund och utvecklande barndom.

FNs arbete för barn i väpnade konflikter

Förenta Nationerna arbetar på bred front för att lindra detta lidande och stoppa bruket av barnsoldater. 1993 fick generalsekreteraren i uppdrag att utse en oberoende expert, Graça Machel, för att i samarbete med UNICEF, UNHCR och FNs högkommissariat för mänskliga rättigheter, utreda väpnade konflikters påverkan på barn. Det resulterade i en viktig rapport, Impact of Armed Conflict on Children (A/51/306) med tillhörande addendum Add 1, som publicerades 1996.

Som ett resultat av denna rapport rekommenderade generalförsamlingen att en speciell rådgivare till generalsekreteraren skulle utses med uppgift att bevaka frågan om påverkan på barn i krigssituationer. Detta har lett fram till att flera uppmärksammade resolutioner och överenskommelser har kommit till stånd.

2005 inrättades Security Council Working Group on Children and Armed Conflict med uppgift att granska rapporter, övervaka uppföljningen av FNs instrument för att skydda barn i väpnade konflikter samt lämna rekommendationer till säkerhetsrådet.

Mer om FN och barn i väpnad konflikt

FN har upprättat flera viktiga juridiska instrument för skyddet av barn i väpnade konflikter:

Webbplatser och bloggar

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress