DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

UNRWA

FNs hjälporganisation för palestinaflyktingar - United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA - grundades enligt generalförsamlingens resolution 302 (IV), 8 december 1949, A/RES/302 (IV) med uppgift att hjälpa och stötta palestinska flyktingar. UNRWA har sitt huvudkontor in Gaza and Amman, med fältkontor i Jordanien, Libanon, Syrien och på Västbanken.

Verksamhet

När det grundades hade UNRWA till uppgift att bistå de flyktingar som flytt sina hem under den arabisk-israeliska konflikten 1948. UNRWAs verksamhet var från början avsedd som en temporär insats men har kommit att utvecklas till det största permanenta biståndorganet i området.

UNRWAs uppgift är att

 • trygga de omedelbara humanitära behoven hos de palestinska flyktingarna i Jordanien, Libanon, Syrien, Västbanken och Gaza
 • förse dem med grundläggande hjälp inom hälso- och sjukvård, utbildning och andra sociala områden.

UNRWA finansieras nästan uteslutande genom frivilliga bidrag.

Mer om UNRWA

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress