DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

ILO

Internationella arbetsorganisationen - International Labour Organization, ILO - grundades 1919 som en direkt del av strävandena för fred och återuppbyggnad efter första världskriget. Det blev ett fackorgan inom FN 1946. ILO har huvudkontor i Genève samt ett nät av regionala och nationella kontor.

Verksamhet

ILO är fackorgan för arbetslivsfrågor med huvudsyfte att förbättra förhållandena för arbetstagare världen över. Detta ska ske genom att

 • utarbeta strategier och program för att främja grundläggande mänskliga rättigheter
 • förbättra arbets- och levnadsförhållanden
 • öka sysselsättningsmöjligheterna.

Struktur

ILO är unikt bland fackorganen genom att inte bara regeringsrepresentanter har rösträtt utan även representanter för arbetstagare och arbetsgivare.

ILO består av tre huvudorgan:

 1. internationella arbetskonferensen
 2. styrelsen
 3. internationella arbetsbyrån

Internationella arbetskonferensen

Internationela arbetskonferensen är ILOs högsta beslutande organ. Delegationer från alla medlemsländer sammanträder i juni varje år för att

 • diskutera sociala frågor
 • upprätta och godkänna internationella arbetsnormer
 • godkänna arbetsprogram och budget
 • välja styrelse.

En av arbetskonferensens viktigaste uppgifter är att anta konventioner och rekommendationer som ska utgöra den internationella arbetsrätten.

Styrelsen

Styrelsen är arbetskonferensens verkställande organ. Styrelsen beslutar om policyfrågor, styr arbetsbyrån och väljer generaldirektör.

Internationella arbetsbyrån

Internationella arbetsbyrån är ILOs sekretariat och administrativa centrum.

Mer om ILO

 • NORMLEX är ett informationssystem som omfattar ILOs standard för arbetsrättsliga frågor, samt nationell lagstiftning för arbetsrätt och sociala frågor. Det inkluderar databasen NATLEX och information från APPLIS, ILOLEX och Libsynd.
 • ILO Library
  • Labordoc är ILO-bibliotekets online-katalog och en stor referensdatabas över arbetsrelaterade frågor.
 • Global Compact och arbetsrätt.

ILO fick Nobels fredspris 1969.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress