DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

UN Global Compact

UN Global Compact lanserades av Kofi Annan vid World Economic Forum 1999 i Davos, Schweiz. Det är ett initiativ med målet att sammanföra företag, FN-organ och arbetsmarknads- och sociala organisationer för att stödja 10 huvudpunkter, som berör mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, miljö och korruption.

UN Global Compact är inte en reglerande institution utan en frivillig sammanslutning, som idag omfattar hundratals företag världen över samt frivilligorganisationer och fackförbund.

UN Global Compacts 10 principer

UN Global Compacts tio principer grundar sig på:

Principerna är fördelade på fyra olika områden och enligt dem ska företagen:

Mänskliga rättigheter

1. stödja och respektera skyddet av internationellt proklamerade mänskliga rättigheter
2. tillse att de inte är delaktiga i övergrepp på de mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

3. upprätthålla föreningsfriheten och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
4. eliminera alla former av tvångsarbete
5. avskaffa barnarbete
6. arbeta för att avskaffa diskriminering avseende rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

7. ta hänsyn till de miljömässiga konsekvenserna av sin verksamhet
8. ta initiativ till att stärka miljömedvetandet
9. uppmuntra utveckling av miljövänlig teknik

Korruption

10. motverka alla former av korruption inklusive utpressning och mutor.

Mer om FN och Global compact

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress