DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

WIPO

Världsunionen för den intellektuella äganderätten - World Intellectual Property Organization, WIPO - upprättades genom en konvention 1967 och blev ett fackorgan inom FN 1974. WIPOs huvudkontor finns i Genève.

Verksamhet

WIPO har som syfte att upprätthålla respekten för upphovsrätten för olika former av immateriell egendom världen över.

Intellektuell äganderätt, eller immaterialrätt, består av två huvudområden:

 1. industriell äganderätt (såsom patent och andra rättigheter till tekniska uppfinningar, rätten till varumärken, design etc)
 2. copyright och rättigheter till litterära och konstnärliga arbeten.

WIPO arbetar med att

 • främja beslut om fördrag
 • utarbeta internationella standarder
 • främja modernisering av nationell lagstiftning för skyddet av immateriella rättigheter
 • samla in och sprida information
 • organisera möten och seminarier
 • lämna rättslig och administrativ hjälp till sina medlemsstater som organiserats i unioner efter olika avtal.

WIPO har ett nära samarbete med Världshandelsorganisationen (WTO).

Struktur

WIPO styrs av en konferens sammansatt av samtliga medlemsstater, och en generalförsamling där de stater som anslutit sig till Pariskonventionen (industriell äganderätt) och Bernkonventionen (rättigheter till litterära och konstnärliga arbeten) ingår. Organisatonen leds av en generaldirektör.

Mer om WIPO

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress