DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Konventioner och deklarationer

Förenta Nationerna har antagit åtskilliga förklaringar och resolutioner i sin strävan att upprätthålla de principer som anges i FNs stadga.

FNs principer

Förenta Nationerna strävar genom sitt arbete efter att förverkliga de mål som finns angivna i stadgan. Tills dessa hör

  • fred och säkerhet
  • social och ekonomisk utveckling
  • respekten för mänskliga rättigheter
  • internationell lagstiftning.

För att närma sig dessa mål har FN antagit en rad deklarationer och resolutioner.

FN-stadgans artikel 102 föreskriver att varje traktat och internationell överenskommelse registreras och publiceras vid FNs sekretariat. Detta så snart traktatet eller överenskommelsen har godkänts av en medlemsstat i FN och trätt i kraft.

Deklarationer

Deklarationer är en viljeyttring och ett moraliskt ställningstagande av världssamfundet, som inte är juridiskt bindande för FNs medlemsstater. Deklarationer bottnar ofta i resolutioner som antagits av generalförsamlingen. En del deklarationer utvecklas senare till konventioner.

Konventioner

Konventioner är juridiskt bindande för de stater som undertecknat och ratificerat dem.

  • Att underteckna (sign) innebär att man förklarat sig beredd att senare ratificera.
  • Att ratificera (ratify) innebär att man har gjort nödvändiga justeringar för att anpassa sin lagstiftning, och att landets parlament har antagit konventionen som gällande lag. Det kan ta flera år mellan undertecknande och ratificering.
  • Att tillträda (accede) en konvention innebär att man har för avsikt att underteckna och ratificera. Konventionsstaterna har då rätt att under en viss tidsperiod komma med invändningar mot detta.

Mer om FN och konventioner och deklarationer

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress