DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

ICAO

Den internationella civila luftfartsorganisationen - International Civil Aviation Organization, ICAO bildades 1947 efter att Konventionen om internationell och civil luftfart (Chicagokonventionen) trätt i kraft. ICAO fungerar som en samarbetsorganisation för sina medlemmar och har sitt säte i Montreal.

Verksamhet

ICAO har som mål att främja en säker och ordnad utveckling av den civila luftfarten i världen. Organisationen har upprättat en rad normer och rekommendationer för flygets säkerhet och effektivitet. Till dess arbetsuppgifter hör

 • att upprätta och se över teknisk standard för flyg och licensiering av personal
 • att arbeta för flygsäkerhet
 • att utveckla luftvägar, flygplatser och flygnavigeringsanläggningar
 • att förebygga ett slöseri med resurserna till följd av konkurrens
 • att vidareutveckla internationell luftfartsrätt.

Struktur

ICAO leds av delegater från samtliga medlemsstater. Delegaterna möts vart tredje år och bestämmer verksamhetens inriktning.

Rådet är det verkställande organet som utför församlingens direktiv. I rådet sitter representanter för 36 nationer valda av församlingen. Rådet kan initiera undersökningar och fungera som en tribunal för att lösa tvister som rör internationellt civilflyg.

Sekretariatet leds av en generalsekreterare och staben är internationellt rekryterad. Sekretariatet är uppdelat på fem avdelningar:

 1. flygnavigation
 2. flygtransporter
 3. juridiska ärenden
 4. tekniskt samarbete
 5. administrativa frågor.

MER OM FN OCH ICAO

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress