DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Handelsrätt

FNs kommission för internationell handelsrätt - United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) - inrättades 1966. Tillkomsten av World Trade Organization 1994 har inneburit en förstärkning av det juridiska förfarandet i samband med handelstvister.

UNCITRAL - arbete och struktur

FNs kommission för internationell handelsrätt (UNCTRAL) arbetar med att

 • utveckla konventioner, normer och juridiska riktlinjer.
 • samordna och underlätta den internationella handeln.

Kommissionens medlemsstater, väljs av generalförsamlingen. Medlemsstaterna representerar olika geografiska regioner samt ekonomiska och rättsliga system. Medlemmarna möts vid en årlig session - jämna år i New York och udda år i Genève.

Mer om FN och Handelsrätt

Dokument från UNCITRAL har följande koder:

A/ Generalförsamlingen

-/CN.9 Commission no. 9 = UNCITRAL

-/ordningsnummer

Ex. A/CN.9/564 Generalförsamlingen, Kommission no. 9, dokument 564

 • Sammandrag av mötesprotokollen har beteckningen A/CN.9.mötesnummer.
 • UNCITRAL. Utförlig information om arbetet i kommissionen, dokument, rapporter, mötesprotokoll och en fulltextversion av årsboken.
 • Årsboken UNCITRAL Yearbook är en sammanställning av årsrapporten till generalförsamlingen. Här finns också viktiga studier och rapporter och ett urval mötesprotokoll och konventionstexter.
 • UNCITRAL lämnar sin årsrapport till generalförsamlingen i serien General Assembly. Official Records. Supplement 17.
 • Bibliography of Recent Writings related to the Work of UNCITRAL, en del av årsboken.
 • CLOUT - Case Law on UNCITRAL Texts är en databas för domstolsbeslut och skiljedomsförfarande i handelsrättsliga frågor relaterade till UNCITRALs regelverk.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress