DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Miljö, klimat och hållbar utveckling

FNs arbete med miljöfrågor startade i den första miljökonferensen 1972. Samma år antogs FNs miljöprogram - United Nations Environment Programme (UNEP). Femton år senare kom rapporten Our common future som blev grunden för begreppet hållbar utveckling. År 1988 grundades FNs klimatpanel - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) och 1992 FNs kommission för hållbar utveckling - United Nations Commission on Sustainable Development (CSD). Samma år resulterade FNs konferens i miljö- och utveckling i United Nations Convention on Climate Change (UNFCCC).

FNs miljöprogram (UNEP)

"Människan har rätt till en hälsosam miljö och ansvar för att skydda och förbättra miljön åt framtida generationer" enligt en deklaration som antogs vid FNs första miljökonferens i Stockholm 1972. Samma år upprättade generalförsamlingen FNs miljöprogram - UNEP. Organet har som uppgift att samordna FNs aktiviteter på miljöområdet.

Brundtland-rapporten, Our common future

Brundtland Report, även känd som Our Common future (A/42/427) publicerades 1987 av World Commission on Environment and Development (WCED). Rapporten introducerade begreppet hållbar utveckling och beskrev hur det skulle kunna uppnås. Dokumentet betonade vikten av att integrera skydd av miljön med fred, säkerhet och utveckling som kom att bli principen för miljömässigt hållbar utveckling (ESD).

FNs kommission för hållbar utveckling (CSD)

År 1992 upprättades FNs kommission för hållbar utveckling - United Nations Commission on Sustainable Development (CSD) för att förbättra FNs koordinering av miljö- och utvecklingsaktiviteter. Den ersattes 2013 av High-level Political Forum on Sustainable Development.

FNs klimatpanel (IPCC)

FNs klimatpanel - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) grundades 1988 av FN-organen WMO och UNEP. Syftet var att undersöka sambandet mellan klimatförändringar och mänsklig aktivitet.

FNs klimatkonvention (UNFCCC)

1992-års "Earth Summit" i Rio, Brasilien, resulterade i FNs klimatkonvention - United Nations Framework Convention on Clime Change (UNFCCC). Det var ett första steg för att hantera klimatförändringsproblemet. I dag har 197 länder ratificerat konventionen.

Conference of the parties (COP) är UNFCCCs högsta beslutande organ. Alla stater som är parter i UNFCCC är representerade vid COP som möts varje år, såvida inte parterna bestämmer något annat: COP - Climate Change Conferences.

Klimatonventionens yttersta mål är att förhindra "farlig" mänsklig påverkan av klimatet. Den ligger till grund för Kyotokonventionen.

Konferenser om miljö och hållbar utveckling

Det har hållits flera världskonferenser om miljöfrågor inom FNs ram.

 1. Förenta Nationernas miljökonferens i Stockholm, 1972
 2. Förenta Nationernas miljökonferens i Nairobi, 1982
 3. Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, 1992
 4. Förenta Nationernas specialsession om Riokonferensen (Earth Summit +5), New York, 23-27 Juni 1997.
 5. Förenta Nationernas millenniumtoppmöte, 6-8 september 2000, New York
 6. Förenta Nationernas världstoppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg, 2002
 7. Förenta Nationernas världstoppmöte, 14-16 september 2005, New York
 8. Förenta Nationernas konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro 2012 (Rio+20)
 9. Stockholm+50 : a healthy planet for the prosperity of all – our responsibility, our opportunity, 2-3 juni 2022

Mer om FN och miljöfrågor och hållbar utveckling

Mer om UNEP

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress