DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

UNEP

FNs miljöprogram - United Nations Environment Programme, UNEP - tillkom 1972 efter den första miljökonferensen i Stockholm. UNEPs huvudkontor finns i Nairobi.

Verksamhet

UNEP har spelat en betydelsefull roll för flera miljöavtal och miljökonventioner.

Verksamheten fokuserar i första hand på att

 • öka miljöansträngningarna och medvetenheten om miljöfrågor världen över
 • samordna miljöaktiviteterna inom alla FN-organ
 • samarbeta med regeringar, vetenskapliga institutioner, näringslivet och icke-statliga institutioner.

IPCC

Förenta nationernas klimatpanel - The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - är ett mellanstatligt organ som grundades 1988 av de två FN-organen World Meteorological Organization (WMO) och United Nations Environment Programme (UNEP) med uppgift att förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan. En översikt finns att läsa i generalförsamlingens resolution från samma år, UN General Assembly Resolution 43/53 of 6 December 1988. IPCCs rapporter citeras ofta i debatter om global uppvärmning. Organisationen betraktas allmänt som en auktoritet i frågor som rör klimatförändring.

Mer om UNEP

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress