DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

WMO

Meteorologiska världsorganisationen - World Meteorological Organization, WMO - grundades 1950. WMO är baserat i Genève, med regionala kontor runt om i världen.

Verksamhet

WMO grundades för att främja

 • snabbt utbyte av meteorologisk information
 • standardisering av meteorologiska data
 • utveckling av samarbetet mellan meteorologiska och hydrologiska tjänster
 • nationella meteorologiska tjänster i utvecklingsländer
 • främjande av forskning och utbildning.

WMO främjar forskning och utveckling inom

 • meteorologi (väder och klimat)
 • hydrologi och vattenresurser
 • miljö
 • tekniskt samarbete
 • regional verksamhet.

World Weather Watch System

World Weather Watch är ett informationsnät som WMO har upprättat genom ett system av landväderobservationer, satelliter och världsomspännande och regionala meteorologiska centra.

Global Atmosphere Watch

Global Atmosphere Watch (GAW) är ett övervakningssystem för förändringar i atmosfären.

Struktur

Meteorologiska världskongressen är WMOs högsta organ. Kongressen möts vart fjärde år och fastställer organisationens huvudsakliga inriktning.

Arbetsutskottet möts minst en gång per år för att förbereda rekommendationer till världskongressen och övervaka implementeringen av de beslut som tas där.

Regionala anslutningar: medlemsländerna är grupperade i sex regionala anslutningar: Afrika, Asien, Sydamerika, Nord- och Centralamerika, Europa och sydvästra Stillahavsområdet. Dessa möts vart fjärde år för att samordna den meteorologiska verksamheten inom sina respektive regioner.

Tekniska kommissioner: Det finns åtta kommissioner som företräds av experter inom olika kompetensområden.

Sekretariatet, som leds av en generaldirektör, är WMOs administrativa centrum.

IPCC

Förenta nationernas klimatpanel - The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - är ett mellanstatligt organ som grundades 1988 av de två FN-organen World Meteorological Organization (WMO) och United Nations Environment Programme (UNEP) med uppgift att förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan. En översikt finns att läsa i generalförsamlingens resolution från samma år, UN General Assembly Resolution 43/53 of 6 December 1988. IPCCs rapporter citeras ofta i debatter om global uppvärmning. Organisationen betraktas allmänt som en auktoritet i frågor som rör klimatförändring.

Mer om WMO

WMOs webbplats innehåller bakgrundsinformation, en översikt över struktur och arbetsformer samt program, projekt, nyheter, publikationer, rapporter och dokument i fulltext.

WMO e-Library fri tillgång till en stor samling publikationer om meteorologi, klimatologi, hydrologi och relaterade områden.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress