DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Åldrande och äldre personer

Den snabba ökningen av antalet äldre i världen kräver strategier för att säkerställa att de äldre medverkar både vad gäller givande och tagande i samhällslivet.

Två världskonferenser om åldrandefrågor

1982 hölls en världskonferens om åldrandefrågor i Wien, World Assembly on Aging (A/RES/36/30), där man antog ett internationellt handlingsprogram om åldrande - Vienna International Plan of Action on Ageing.

2002 antogs Madrid International Plan of Action on Ageing och Political Declaration på den andra världskonferensen om åldrandefrågor.

Beslut och handlingsprogram

1991 antog generalförsamlingen United Nations Principles for Older Person (A/RES/50/141) samlade under fem teman:

 • oberoende
 • deltagande
 • omsorg
 • självförverkligande
 • värdighet

1995 antogs vid toppmötet om social utveckling i världen, World Summit on Social Development Copenhagen, en handlingsplan. Den inkluderar ett samhälle för alla åldrar.

Äldrefrågor i FN-kalendern

1998 inrättades den Internationella dagen för äldre (A/RES/45/106) - International Day of Older Persons - den 1 oktober. Samma år proklamerades 1999 som FNs äldreår - International Year of Older Persons (A/RES/50/141).

Sedan 2012 firas Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre - the World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD) den 15 juni.

More on UN and ageing

UN documents and publications in catalogues and databases

 • United Nations Digital Library. UN official documents and open access publications, UN maps, UN voting data and speeches.
 • UN iLibrary. UN publications online covering different topics.
 • ODS. UN documents published from 1993 onward and scanned documents published between 1946 and 1993 in the official languages of the UN.
 • Daily list of documents (ODS). Documents published for the day, with full text links, can be found in the United Nations full text database ODS.
 • UNBIS Thesaurus is a multilingual database of the controlled vocabulary used to describe UN documents.
 • Index to proceedings is an annual bibliographic guide to the proceedings and documentation of the major UN organs. The index includes:
  • a list of all documents
  • a comprehensive subject index
  • an index to speeches
  • a voting chart of resolutions

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress