DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Statistik och data

FNs statistiska avdelning - United Nations Statistics Division (UNSD) - samlar in, analyserar och publicerar statistik från hela världen. Man utarbetar även normer för nationell statistik och ger stöd till insatser för att förbättra den. UNSD är en underavdelning till Statistikkommissionen.

Statistik från FN ger en bild av världens tillstånd och utgör ett viktigt underlag för FNs beslut och verksamhet. Statistiken används också i stor utsträckning av statliga och privata organisationer i medlemsländerna.

Hitta statistik och fakta från FN

Statistik från FN och dess program, fonder och byråer används ofta i både vetenskapliga resurser och i nyhetsrapportering. Här är några sätt att hitta statistik från FN.

 1. UNdata innehåller data från en mängd olika FN-källor.
 2. Vad handlar statistiken om? Gå direkt till FN-organet eller den organisation som berörs, exempelvis:
 3. FN-organens rapporter - 'flagship reports' är den viktigaste typen av publikationerna från FNs olika organ. Vanligtvis publiceras de en gång om året ('Annual reports' eller 'Yearbooks') och innehåller ett annex med statistik. Ofta finns de att ladda ned från organens webbplatser eller i databasform.
 4. Sök i olika statistikdatabaser:
 5. Om du söker statistik för ett visst land, titta på webbplatsen för FNs land- eller regionkontor (som ofta leds av UNDP).
 6. Om du söker statistik för ett visst ämne, se ovan förteckning.
 7. Kontrollera sekundära källor. Ofta används samma statistik på flera ställen och där kan referenser till källan finnas.

Mer om FN och statistik och data

United Nations Statistics Division (UNDS) publicerar varje år rapporter, kompendium och handböcker över statistik. Statistiken är ofta tillgänglig i elektroniskt format.

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress