DagDok din guide till FN och FN-dokument och rapporter

DagDok

Din guide till FN och FN-dokumenten

Ungdomsfrågor

Generalförsamlingen har antagit en rad resolutioner om ungdomsfrågor, där man betonat den viktiga roll som ungdomen spelar i dagens värld, särskilt deras möjlighet att medverka till utveckling.

1985 proklamerades Världsungdomsåret - International Youth Year: Participation, Development, Peace - i resolution A/RES/39/22. FN har alltsedan dess verkat för att främja genomförande av de riktlinjer som utarbetades under konferensen bland annat genom initiativ för att hjälpa regeringar att utveckla enhetliga program i ungdomsfrågor och förbättra kontakterna mellan FN och ungdomsorganisationerna.

World Programme of Action for Youth

1995 antog generalförsamlingen resolutionen the World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond (A/RES/50/81) för att särskilt understryka vikten av ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen. Där uppmanades ministrarna i FNs medlemsstater att samlas regelbundet till konferenser om ungdomsfrågor. 10 områden för prioritering lyftes:

 1. Utbildning
 2. Sysselsättning
 3. Hunger och fattigdom
 4. Hälsa
 5. Miljö
 6. Drogmissbruk
 7. Ungdomsbrottslighet
 8. Fritidsaktiviteter
 9. Flickor och unga kvinnor
 10. Ungdomars fullständiga och effektiva deltagande i livet, samhället och beslutsfattandet.

FNs fokus på ungdom

FNs sektion som arbetar med ungdomsfrågor - Focal Point on Youth - ingår i Division for Inclusive Social Development (DISD) vid FNs avdelning för ekonomiska och sociala frågor - Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). Dess mandat baseras på World Programme of Action for Youth (WPAY).

Mer om FN och ungdomsfrågor

FN-dokument och -publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library. FN-bibliotekens katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993 på alla FNs officiella språk.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FNs fulltextdatabas ODS.
 • UNBIS Thesaurus Ämnesordlista som används för att beskriva FN-dokument.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FNs huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index' och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.

Kontakt

Besök oss

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
Uppsala universitetsbibliotek
Slottsgränd 3, Uppsala

Öppettider och adress